Kuum kohv on jäämurdja!

rõõmus kohvi2008. aastal viisid Lawrence Williams Colorado Ülikoolist ja John Bargh Yale´i Ülikoolist läbi huvitava uuringu. Eksperimendis osalejatele anti kätte kuum kohv või tass külma jääkohviga ning paluti seejärel hinnata võõraste inimeste iseloomu teatud kindlate andmete põhjal. Need, kellele pakuti kuuma kohvi, olid oma otsustes palju positiivsemalt meelestatud kui need, kes hoidsid peos jääkohvi.

Uuring tõestas, et emotsioonide ja füüsilise soojuse vahel on tugev side. Seetõttu meeldivad inimestele automaatselt paremini ka need, kes neid kohtumise või vestluse käigus põgusalt puudutavad, sest ka see seostub soojuse ja heade emotsioonidega. Loomulikult ei tähenda see teise inimese privaattsooni tungimist ja kohatut käperdamist, aga surudes kätt või puudutades hetkeks vestluspartneri õlga anname me lisaks sõbralikkusele edasi ka füüsilist soojust. Need seosed on pärit lapsepõlvest ja mõjutavad meid ka täiskasvanutena – psühholoogid ütlevad, et lapsena kogetud lähedus aitab meil edaspidises elus luua terveid ja positiivseid suhteid.
Kuum kohv on seega heaks jäämurdjaks uute klientidega kohtumisel ning aitab tekitada meeldivat esmamuljet. Soe temperatuur mõjutab inimesi positiivses suunas ning nad tajuvad ümbritsevaid inimesi lahkematena, ilma, et nad sellest seosest ise teadlikudki oleks. Samuti mõjutab see inimese enda käitumist – hoides kuuma jooki ollakse ise teiste vastu kenamad, mõistvamad ja meeldivamad.

Põhjalikumalt saab uuringu kohta lugeda siit:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2737341/
http://tierneylab.blogs.nytimes.com/2008/10/23/heart-warming-news-on-coffee/?_r=1